İmtihan Nedir? Allah Kulunu Neden İmtihan Eder?

0

Allah Sevdiği Kulunu Neden İmtihan Eder?

Kuran’a ve Sünnete göre, musibetlerin ve fitnelerin doğrudan iki sebebi vardır, Allah’ın dilediği ve hükmettiği hikmetin yanında, farklı sebepler de mevcuttur. İmtihan Nedir? Allah Kulunu Neden İmtihan Eder?

Birinci Sebep

Kişinin işlediği günahlar ve isyanlar, ister Allah’a şirki teşkil etsin, ister normal günah veya büyük günah olsun. Allah Teâlâ, bu kişileri, hem bu dünyada hem de öteki alemde imtihan edecektir. işte tam da burada Allah kulunu neden imtihan eder sorunu aklımıza takılacaktır.

Yüce Allah, (anlamın tefsiri) şöyle buyurmaktadır:

“Başınıza her ne musibet gelirse, kendi yaptıklarınız yüzündendir. O, yine de çoğunu affeder.”[Şura Suresi 30]. Müfessirler: Yani bunun sebebinin günahınızdan dolayı olduğunu söylerler.

Hazreti Enes (Allah Ondan razı olsun)’den rivayet edildiğine göre Rasûlullah (sallallahu aleyhi vesellem) şöyle buyurdu:

“Allah, kulu için hayır dilerse, cezasını bu dünyada çabuklaştırır, kuluna şer dilerse, kıyamet gününde günahının hesabını verinceye kadar ondan günahını (cezasını) alır. ” Tirmizî (2396)

İkinci Sebep

Allah Teâlâ, sabreden müminin derecesini yükseltmek ister, Allah insanı neden imtihan eder sorunun cevabı burada saklıdır. Kulun sabrını ölçmek için onu musibetle imtihan eder, sonra da ahirette sabredenlerin mükâfatını kat ve kat verir. Allah katında kazananlardan biri olarak yazılacaktır. Peygamberlere ve salihlere ısrarla musibetler isabet etmiştir ve Allahu Teala onlar için imtihanları bir şeref kılmıştır ve bu sebeple cennette yüksek bir makama erişmişlerdir.

Peygamber (sallallahu aleyhi ve sellem)’in sahih hadîslerinde şöyle der:

Allah bir kuluna hayır murad etti mi, onun cezasını dünyada verir;

Bir kulu hakkında da kötülük murad etti mi onun günahlarını tutar, kıyamet günü cezasını verir.

[Tirmizi, Zühd 56, (2396)]

Peygamber (s.a.v.) şöyle buyurmuştur:

“Kul, Allah’ın hoşnut olduğu bir sözü önemsemeksizin söyleyiverir de Allah onun derecesini yüceltir. Yine bir kul Allah’ın gazabını gerektiren bir sözü hiç önemsemeksizin söyleyiverir de Allah onu bu sözü sebebiyle cehennemin dibine atar.”

” Buhari (5641) ve Müslim (2573) rivayet etmiştir. 

Ayrıca, çoğu durumda, bu iki neden, her birinin kendi başına meydana gelmesinden ziyade birlikte var olur.

İmtihanlara Sabretmek

Allah bir kimseyi günahından dolayı bir musibetle imtihan eder de kul buna sabır ve şükrederse, Allahu Teala onun günahını bağışlar, cennette derecesini yükseltir ve mükâfatını ona verir. sabredenlerden ve mükâfatını Allah fazlasıyla verecektir. İmtihan Nedir? Allah Kulunu Neden İmtihan Eder?

Allah insanı neden imtihan eder
Allah insanı neden imtihan eder

İmtihanda Nimetler Saklıdır

Bu icatlara da bakabilirsiniz!

Allah, bir kimseyi cennette takdir ettiği yüksek makama ulaşmak için bir musibetle imtihan ettiğinde, onun geçmiş günahları affolunur ve bu, dünyadaki günahlarının cezası olarak kabul edilir. Dolayısıyla cezası bir daha tekrarlanmaz. Onun için ahirette Adem (a.s.) ve Yunus (a.s) gibi bazı peygamberlerin başına gelen budur: Allah Teâlâ, Âdem’i cennetten çıkarmakla imtihan etti ve Yunus’u da balığın yutması ile imtihan etti. Fakat Allah, sabretmeleri ve mükâfatını O’nun katında aramalarından dolayı bu imtihanlarla onlar yüksek makamlara çıkarmıştır.

Kafir Mağdur Edilirse

Mağdur olan kâfir ise, onun musibetine karşılık ahirette makamının yükselmesi olamaz, çünkü kâfirin kıyamet gününde Allah katında bir ağırlığı olmayacaktır. Ama bunda başkaları için bir ibret ve hatırlatma olabilir, onun yaptığını yapmaması gerektiğini de hatırlamış olacaktır.

 

“Her insanın hayır veya şer ne işlediğini görüp gözeten Allah, hiç bunu yapmaktan âciz olan putlarla bir tutulabilir mi? Buna rağmen, kalkıp bir de Allah’a ortaklar koşuyorlar. De ki: “Haydi bunları adlandırın; kimdirler, ne iş yaparlar? Ne o, yoksa siz Allah’a yeryüzünde bilmediği bir şeyi mi haber veriyorsunuz? Yahut gelişi güzel, anlamsız sözlerle mi kendinizi aldatıyorsunuz?” Doğrusu o kâfirlere kurdukları tuzaklar süslü gösterildi ve böylece doğru yola girmeleri engellendi. Zâten Allah kimi sapıklık içinde bırakırsa, artık hiç kimse onu doğru yola iletemez. Onları dünya hayatında mâhiyetini tahmin edemeyecekleri cezalar beklemektedir. Âhiret azabı ise elbette çok daha çetindir. Onları Allah’ın azabından koruyacak da hiç kimse yoktur.” [Rad 33-34]

Açıkça Günah İşleyen Müslüman

Açıktan günah işleyen bir Müslüman ise, dünyada cezalandırılması kuvvetle muhtemeldir. Çünkü günahları için kefarete daha çok ihtiyaç duyar. Öte yandan, Müslüman, sadık ibadet eden, itaat eden ve salih ameller işleyen kişidir. O musibetlere sabrederse, Allah katında yüksek bir makamla müjdelenebilir. İnsanı yüksek makamlara çıkaracak musibetin alameti, imtihanlara rıza, sabır ve gönül rahatlığı ile kurtuluş gelene kadar Allah’ın iradesini kabul etmektir. İmtihan Nedir? Allah Kulunu Neden İmtihan Eder?

Bütün bunlar, Allah Teâlâ’nın musibetlerin ve imtihanların ardındaki hikmetinden bir şeyler öğrenmek için, üzerinde düşünülmesi gereken delillerdir. Ancak kendisi veya musibetlere maruz kalan diğer insanlar için durumun ne olduğundan emin olamaz.

İmana göre imtihan ne demek
İmana göre imtihan ne demek

İmana göre imtihan ne demek

Belki de tüm bu ayrıntılardan daha önemli olan şudur ki, kişinin düşünmesi gereken pratik fayda, her belanın ve imtihanın kendisi için hayır olduğu ve eğer sabreder ve mükâfatını Allah’tan dilerse mükâfatını getireceği ve her imtihanda ve Paniğe kapılıp öfkelenirse musibet ona şerdir. Allah kişinin imanına göre imtihan verir. Bu yüzden en çok musübetlere uğrayanlar peygamberler ve ondan sonra gelen salih kimselerdir. Kendini musibetlere sabırla göğüs germeyi ve Allah’ın hükmüne razı olmayı terbiye ederse, bundan sonra musibetin sebebini bilip bilmemesinin bir önemi yoktur. İmtihan Nedir? Allah Kulunu Neden İmtihan Eder?

Salih Kişilerin İmtihanı

Peygamber (sallallahu aleyhi vesellem)’in ashabı peygamberlerden sonra insanların en hayırlısı olmalarına rağmen, birçoğunun Uhud gününde şehit düşmesi Müslümanlara musibeti yaşattı. Ancak sabır etmeleri sebebiyle mekkenin fethi gerçekleşti.

İbrahim ibn Ethem (Allah ona rahmet etsin) gökte kuvvetli rüzgarlar ve bulutların yükseldiğini gördüğünde: Bu benim günahlarımdandır, derdi. aranızdan ayrılsaydım, başınıza gelmezdi.

İmtihanlar karşısında sabır ve cesaret

Hepsinden daha da önemlisi, her durumda, Rabbine karşı olumlu düşünmelidir, çünkü Allah’tan ne gelirse, O, yüceler yücedir, merhamet sahibidir ve O, takva sahiplerinin velisidir daima çok bağışlayıcıdır.

Allah Teâlâ’dan bize merhamet etmesini, bizi bağışlamasını, bize faydalı olacak şeyleri öğretmesini ve başımıza gelen musibetlerin mükâfatını vermesini dileriz, çünkü O, her şeyi işitendir ve dualara icabet edendir. İmtihan Nedir? Allah Kulunu Neden İmtihan Eder?

Allah en iyisini bilendir.
Cevap bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.