Çocuklarda Ruh Sağlı ve Problemleri Çözme Teknikleri

0

Çocukların ruh sağlığını korumanın yolları

Hepimiz zaman zaman üzgün, endişeli veya kızgın hissedebiliriz. Ancak bu duygular sürekli hale gelip günlük yaşamı bozduğunda profesyonel destek almak gerekir. Ruhsal bozukluklar çocukların ve yetişkinlerin günlük yaşamlarını etkiler. Endişe verici olan şey, ebeveynlerin genellikle bunun farkında olmamasıdır. Çocuklarda Ruh Sağlı ve Problemleri Çözme Teknikleri

Çünkü çocukluğun hayatın tüm sorunlarından ve zorluklarından uzak bir dönem olduğuna inanmak istiyoruz. Ebeveynler, çocuklarını korumak, onlara mümkün olan en iyi fırsatları vermek ve onların mutlu ve sağlıklı bir şekilde büyümelerini sağlamak için büyük çaba harcarlar.

Ancak çocuklar da tıpkı yetişkinler gibi yaşamın bazı dönemlerinde sorunlarla karşılaşabilmektedir. Yetişkinler, yaşadıkları sorunlarla başa çıkmak için harekete geçebilir ve inisiyatiflerini kullanabilirler. Ancak çocukların yaşadığı sorunları çözmek için yetişkinlerin desteği ve yardımı gereklidir.

Akıl sağlığı nedir?

Ruh sağlığı kısaca kişinin duygusal ve sosyal sağlığıdır. Günlük ruhsal iniş çıkışlarla baş edebilen insanlar zihinsel olarak sağlıklı kabul edilir. Ruhsal bozukluklar, geniş bir sosyal ve fiziksel spektruma sahip olabileceği gibi, alkol ve uyuşturucu gibi bağımlılıklar, düşük benlik saygısı, antisosyal davranışlar ve eksik okul ödevleri gibi sorunlara da neden olabilir.

Ebeveynlik aslında hamilelik dönemiyle başlar. Bebekle ilgili hazırlıklar, beklentiler, umutlar ve endişeler ebeveynliğin doğal bir parçası gibidir. Bilgi çağında olduğumuzu düşünürsek günümüz anne ve babalarının işi daha kolay ve daha zordur. Artık birçok anne çocuğun duygusal-bilişsel-fiziksel gelişiminde ilk üç yılın önemini biliyor ve hatta hamileliğin ilk günlerinden itibaren bebeğin gelişimini desteklemek için neler yapılması gerektiğini araştırıyor. Çocuklarda Ruh Sağlı ve Problemleri Çözme Teknikleri

Bütün bu çabalar sağlıklı ve mutlu bireyler yetiştirmek içindir. Ancak yaşam, tüm faktörleri kontrol edebileceğimiz statik bir süreç değildir. Sorunlar hayatın bir parçasıdır. Sorunların tedavisi her birey için farklı yöntemler kullanır. Ebeveynlerin ruh sağlığına ilişkin sıklıkla gözlemledikleri durumlar aşağıda sıralanmıştır.

Çocuğumun zihinsel sorunlarını nasıl anlayabilirim?

Birkaç uyarı, bir çocuk veya ergen için olası bir zihinsel sağlık sorununa işaret edebilir. Bu uyarı işaretlerinden bazıları aşağıda verilmiştir.

Duyguyla ilgili bozukluklar:

 • Sebepsiz yere üzgün ve çaresiz hissetmek
 • Genellikle yoğun bir şekilde öfkelenir, ağlar veya aşırı tepki verir.
 • Değersizlik veya suçluluk duygusu göstermeyin.
 • Diğer çocuklardan daha fazla endişeli veya endişeli olmayın.
 • Bir ölüm veya kayıptan sonra uzun süreli yas.
 • Çok korkma. açıklanamayan korkuları var
 • Fiziksel problemler veya görünüşlerle sürekli meşgul olma.
 • Zihninizi kontrol edememekten korkmayın.

sınırlamalar:

 • Teslim olamama, karar vermede zorluk.
 • Hareketsiz oturamama, konsantre olamama.
 • Başkalarını incitmekten, incinmekten korkmayın.
 • Eşyaları gün boyunca birçok kez yıkayın ve temizleyin.
 • Belirli davranışların tekrarı.
 • Çok hızlı hareket eden düşüncelerden kurtulamama.
 • Tekrarlayan kabuslar.
 • Problem davranışlar:
 • Alkol veya uyuşturucu kullanmayın.
 • Çok miktarda yemek ve sonra kusmaya çalışmak
 • Kilo alımını önlemek için lavman kullanmayın.
 • Sağlıklı bir kiloda olmaya takıntılı olmak
 • Başkalarına ve eşyalarına sık sık zarar verme.
 • Hayatınızı tehlikeye atabilecek hiçbir şey yapmayın.

Hayatınızdaki önemli değişiklikler:

 • Okul durumunun kötüleşmesi.
 • Normalde zevk aldığınız şeylere olan ilginizi kaybetmeyin.
 • Uyku ve yeme alışkanlıklarında açıklanamayan değişiklikler gösterin.
 • Arkadaşlardan veya aileden kaçınmak ve her zaman yalnız kalmak istemek.
 • Çok hayal kurmayın.
 • Hayatı katlanılması zor bulma ve intihar hakkında konuşma.
 • Açıklanamayan sesleri duyun.

Yukarıdaki sorunlardan herhangi birini yaşıyorsanız, çocuğunuzla daha fazla zaman geçirin ve ona daha fazla dikkat edin. Çocuğunuzun yeteneklerini destekleyin, sınırlarını kabul edin. Başkasının beklentilerine göre değil, çocuğunuzun yeteneklerine ve ilgi alanlarına göre hedefler belirleyin. Başarını kutla. Çocuğunuzun yeteneklerini diğer çocuklarınkiyle karşılaştırmayın. Çocuğunuzu tek başına değerlendirin. Çocuğunuzla geçirmek için düzenli bir zaman ayırın.

Çocuğunuzun bağımsızlığını destekleyin ve benlik saygısı oluşturmaya yardımcı olun. Hayatın iniş çıkışlarında çocuğunuzun yanında olun. Sorunların üstesinden gelebileceği ve yeni deneyimlerle başa çıkabileceği konusunda çocuğunuza güvendiğinizi gösterin.

Çocukların ruh sağlığını korumanın yolları
Çocukların ruh sağlığını korumanın yolları

Çocukların gelişiminin izlenmesi

Hamilelik süreciyle başlayan gelişim, her çocuk için ayrı bir oranda ilerler. Ama elbette becerilerin kazanılması ve geliştirilmesi için kritik dönemler vardır. Genel olarak, çocuğun doğumdan itibaren hangi becerileri kazanacağını ve hangi aylarda kazanacağını bilmek ebeveynlerin daha uyanık olmasına yardımcı olabilir. Gelişimsel izlemenin amacı, ebeveynleri çocuğun gelişim aşamaları hakkında bilgilendirmek ve çocuğun yeteneklerini geliştirmesine yardımcı olmak için rehberlik etmektir.

İlerleme takibi, potansiyel sorunlara önceden ipuçlarını yakalama fırsatı sağladığında en çok yararlıdır. Örneğin, konuşma becerilerinde yaşıtlarının gerisinde kalan bir çocuğu dikkatle izlemek yararlıdır. Çünkü basit bir gecikme gibi görünen bu durum, farklı sorunların habercisi olabilir.

Çocuklarla ilgili duygusal sorunlar

Çocuklar iç dünyalarında yaşadıkları sorunları farklı şekillerde gösterebilirler. Duygularını ifade etmek yerine davranışla göstermeyi tercih edebilirler. Bir kardeşin doğumundan sonra altını ıslatmak, anne babanın dikkatini çekmek için yalan söylemek gibi…

Çocukların duygusal sorunları olduğunu gösterebilecek diğer belirtiler, uyku ve yeme düzeninde bozukluklar, tikler, takıntılı davranışlar ve korkular olarak sıralanabilir. Bu sorunlar aslında tüm çocukların zaman zaman yaşadığı normal gelişimsel davranışlar olarak görülebilir. Bu noktada bir uzmandan yardım almak için önemli kriterler bu sorunların sıklığı, şiddeti ve çocuğun hayatını ne kadar etkilediğidir.

Çocukların yaşam yükü

Her birey yaşamı boyunca birçok sorunla karşılaşabilir. Bu sorunların bazılarıyla kendi başınıza başa çıkabilseniz de bazı durumlarda desteğe ihtiyacınız olabilir. Boşanma, ölüm ve kayıp, doğal afetler, okul değiştirme, kardeşin doğumu, taşınma gibi olaylar çocuğun duygusal ve sosyal gelişimini etkileyebilir.

Çocuk, yaşamın bir parçası olan bu krizlere hiç tepki vermiyor veya aşırı tepki veriyorsa ve davranışlarında önemli farklılıklar varsa (tutarsızlık, uykusuzluk, aşırı uyku, yeme alışkanlıklarında değişiklik, geri çekilme veya aşırı sinirlilik gibi) , okul başarısında ciddi bir sorun var. Çocuğun günlük yaşam örüntüsü bu değişikliklerden olumsuz etkileniyorsa bir uzmandan yardım alınması önerilebilir.

çocuklar için akademik sorunlar

Okula başlayan herhangi bir çocuk ilk başta uyum sağlamakta zorlanabilir. Çünkü okul ortamında yeni beceriler öğrenmeniz ve bunları geliştirmeniz gerekiyor. Sorumluluk alın, kurallara uyun, dersi dinleyin, ödev yapın, arkadaş edinin, yeni bilgiler öğrenin, kendinizi ifade edin vb. Okuldaki ilk yıl, okul öncesi eğitim kurumuna devam etmiş olsa bile her çocuk için önemli bir uyum dönemidir.

Bu dönemde ebeveynlerin ve eğitimcilerin dikkatli gözlemci olmaları önemlidir. Çünkü erken müdahale, akademik başarı veya okula uyum alanında yaşanan sorunların doğru zamanda tespit edilip uygun yöntemlerle çözülmesinde oldukça etkilidir. Okul, çocukların yaşamında çok önemli bir yer kaplar, bu nedenle okul yaşamında ortaya çıkan sorunların çok dikkatli incelenmesi gerekir. çocuklarda zihinsel sorunlar

Okula gitmek istemeyen bir çocuk, odaklanamadığı için başarılı olamayabilir veya arkadaşlarıyla oyuna katılmakta zorluk çekebilir. Bu nedenle okul başarısını ve uyumu olumsuz etkileyen durumlar aile, okul ve gerektiğinde bir uzman tarafından dikkatle değerlendirilmelidir.

Anneler ve babalar için ipuçları

Psikolojik danışma alanında verilen hizmetler ülkemizde yeni gelişme göstermektedir. Dolayısıyla toplumdaki bazı önyargılar geçerliliğini koruyor. Özellikle psikolojinin sadece ciddi problemlerle uğraştığı ve klinik tedavi olduğu düşüncesi insanları bu süreçten uzak tutmaktadır. Ancak psikolojinin tüm dünyada bireyi destekleyen, güçlü yanlarının ortaya çıkmasını sağlayan ve becerilerinin gelişmesine yardımcı olan bir bilim olarak geliştiğini de belirtmek gerekir.

Sadece klinik problemler değil, insan gelişimi ile ilgili tüm konular psikolojinin bir parçasıdır. Ebeveynler çocukları için uzman yardımı almak istediklerinde seçtikleri kişinin tecrübesine ve çalışma alanına dikkat etmelidirler. Böylece kendilerine yardımcı olabilecek en uygun kişiyi seçebilirler.

Çocuk yetiştirirken bazen ebeveyn olarak tavsiyeye ihtiyaç duyulabilir. Bir uzmana görünmek için her zaman ciddi bir sorununuz olması gerekmez.Anne-babalar bir uzmana giderek çocuklarının gelişim aşamalarını ve beceri gelişimini desteklemek için neler yapılabileceğini öğrenebilirler. Ama elbette buradaki yardım sürecinin amacı her sorunda ebeveynlere tavsiye vermek değildir.

Ebeveynlerin kendilerini ve çocuklarını daha iyi tanımalarına yardımcı olun. Böylece kendi aile düzenlerini oluşturabilirler. Her sorunda dışarıdan yardım istemek anne-babanın özgüvenini olumsuz etkiler, kaygı düzeylerini artırır ve çocuğa uyumlu bir ortam oluşturmasını zorlaştırır.

Çocuklar hayatlarındaki olumsuzluklarla başa çıkmak için farklı tepkiler verebilirler. Bir ebeveyn olarak, çocuğun bireysel özelliklerini iyi bilmek ve dikkatli gözlemler yapmak, olası sorunları çözmek için hızlı hareket etmeyi sağlar. Çocuğun okul başarısında, arkadaşlıklarında, davranışlarında ve tepkilerinde ve günlük rutininde köklü, uzun vadeli değişiklikler her zaman göz önünde bulundurulmalıdır.


Çocuklarda ruhsal sorunlar ve tedavisi

Çocukların ruh sağlığını korumanın yolları Biz konumuzu bitirirken bu konu ile ilgili YouTube’da başka videolar da görmek isterseniz, buraya tıklayarak Görebilirsin.

Cevap bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.